Zaloguj


 

NIEPODLEGŁOŚĆ 1918

 

Niepodległość naszego kraju odzyskana po 123 latach niewoli to wielki dar, jaki otrzymaliśmy od Boga. Polska znów istnieje na mapie Europy. W niedzielę 11 listopada 2012 roku w kościele św. Barbary w Mansfield w 94. rocznicę odzyskania niepodległości wielu Rodaków uczestniczyło we Mszy św. o godz. 11:15 w intencji naszej Ojczyzny. Uroczyste wniesienie sztandaru Stowarzyszenia Kombatantów z Mansfield rozpoczęło Eucharystię.

 

Mszy świętej przewodniczył ks. Kazimierz Bidziński, proboszcz Parafii, który w homilii podkreślił, że dzięki niestrudzonej postawie polskiego

duchowieństwa podczas zaborów przetrwała polskość, wiara naszych ojców i mowa ojczysta. W czasie obecnej tułaczki – z dala od Ojczystego kraju - wielu Polaków jednoczy się dzięki wartościom narodowym i religijnym.

 

Pod koniec Mszy św. przez wstawiennictwo Pani Jasnogórskiej, naszej Matce i Królowej, miłosierdziu Bożemu polecano wszystkich, którzy oddali swe życie za Ojczyznę i niepodległość. Pieśnią ‘Boże coś Polskę’ zakończono Mszę św. prosząc, by Bóg błogosławił Ojczyznę naszą i wszystkich Rodaków żyjących w kraju i poza jego granicami. Szczególnie tych, którzy dla niej uczciwie pracują i uczą się, podejmują cierpienie i w jej intencji się modlą. Wspólne zdjęcie z pocztem sztandarowym upamiętniło tę Rocznicę Niepodległości.

 

 

Po uroczystościach pani Barbara Glass, prezes naszej Parafii, podziękowała panu Stanisławowi Mikołajczykowi, jednemu z wielu zasłużonych kombatantów, za nieustanne wspieranie naszej polskiej Parafii, a pamiątkowe zdjęcie jest powodem do radości.

 

SŁOWO BOŻE