Zaloguj

 Wizyta w Watykanie

 

W dniach od 26 do 28 listopada w Roku Wiary nasz proboszcz, ksiądz Kazimierz Bidziński, nawiedził grób św. Piotra i naszego wielkiego Rodaka bł. Jana Pawła II./na zdjęciu obok/  W tych świętych miejscach ks. Proboszcz modlił się o odnowienie wiary i potrzebne łaski dla całej naszej Parafii.

 

27 listopada przed południem uczestniczył z wiernymi z różnych krajów w środowej Audiencji z papieżem Benedyktem XVI w Auli Pawła VI.  Papież rozpoczął rozważanie od pytania: „Jak w naszych czasach mówić o

Bogu?” Kontynuując powiedział: „Pierwszym warunkiem mówienia o Bogu jest słuchanie tego, co powiedział sam Bóg. Bóg, który się nami interesuje. Bóg, który nas miłuje.”

Treść Katechezy

 

Po Katechezie kilka tysięcy pielgrzymów z całego świata wspólnie odmówiło  ‘Ojcze nasz’, a na zakończenie Papież Benedykt XVI udzielił błogosławieństwa  obecnym na Audiencji pielgrzymom i ich bliskim. Oklaskami pożegnano Piotra naszych czasów. 

SŁOWO BOŻE