Zaloguj

NOWOŚĆ KATECHIZMU

 

Owocem Rekolekcji Ewangelizacyjnych, jakie miały miejsce w Mansfield w Środkowej Anglii na rozpoczęcie Roku Wiary, jest ożywione zainteresowanie prawdami naszej wiary. Papież Benedykt XVI zachęca wiernych do zgłębiania bogactwa wiary przekazanego w Katechizmie Kościoła Katolickiego.

 

20 lat temu Katechizm ten został podpisany i uroczyście ogłoszony przez naszego wielkiego Rodaka błogosławionego Jana Pawła II. Katechizm wyjaśnia prawdy wiary chrześcijańskiej, ukazuje sakramenty święte, jako uczestnictwo w życiu Bożym, podkreśla godność osoby ludzkiej i jej powołanie, wyjaśnia zasady moralne zawarte w Dekalogu i wskazuje drogi jednoczące człowieka z Bogiem.

 

W pierwszą niedzielę Adwentu na zakończenie Mszy św. przed błogosławieństwem ks. proboszcz Kazimierz Bidziński uroczyście poświęcił Katechizmy dla ponad 40 rodzin z naszej Parafii w Mansfield i Worksop. 

 

Podczas modlitwy prosił Boga o błogosławieństwo dla osób przyjmujących Katechizm, które pragną bardziej poznawać prawdy wiary katolickiej przekazane językiem zrozumiałym dla współczesnego człowieka. W czwartki po Mszy św. wieczornej wspólnie w Grupie Modlitewnej dzielimy się doświadczeniem naszej wiary świętej. Ożywiona bowiem wiara Polaków i odnowiona miłość do Boga pozwalają budować braterskie relacje między sobą i z wyznawcami innych tradycji religijnych, których codziennie Rodacy spotykają na Wyspach Brytyjskich.

 

SŁOWO BOŻE