Zaloguj

Pierwsza Komunia święta

  

13 maja 2012 roku w Parafii Mansfield odbyła się Pierwsza Komunia święta. Przystąpiło 20 dzieci, które przez 2 lata przygotowywały się do tej uroczystości. W sobotę poprzedzającą dzieci przyjęły sakrament Pokuty.

Koncelebrowanej Mszy świętej przewodniczył ks. proboszcz Kazimierz Bidziński wraz z ks. Szczepanem Bober SAC, długoletnim duszpasterzem tej Parafii i ks. Arkadiuszem Bernat, kapłanem Diecezji Radomskiej.

 

Pani Aleksandra Komar, nauczycielka i opiekunka dzieci Pierwszokomunijnych, przygotowała śpiewy i aktywny udział dzieci podczas Eucharystii. Ksiądz proboszcz w homilii podkreślił znaczenie Dnia Pańskiego, który swój początek bierze od Pierwszej Niedzieli, jaką jest Zmartwychwstanie Chrystusa. Przypomniał także słowa     bł. Papieża Jan Paweł II, wypowiedziane w Zakopanym w 1997 roku do rodziców dzieci Pierwszokomunijnych: „Pragnę skierować słowa wdzięczności do rodziców. /.../To rodzice w pierwszym rzędzie mają prawo i obowiązek wychowywać swoje dzieci, zgodnie z własnymi przekonaniami. Nie oddajcie tego prawa instytucjom, które mogą przekazać dzieciom i młodzieży niezbędną wiedzę, ale nie są w stanie dać im świadectwa wiary, świadectwa rodzicielskiej troski i miłości”. Kaznodzieja, przez wstawiennictwo Maryi, prosił, aby dzięki postawie rodziców dzieci te mogły wzrastać „w świętości i w łasce u Boga i u ludzi”.

 

Po Komunii wszyscy modlili się Litanią Loretańską do NMP w intencji dzieci, którym w różnych krajach nie pozwala się przystąpić do I Komunii świętej. Uroczystość zakończyła się śpiewem „Czarna Madonna” i wspólnym zdjęciem Pierwszej Komunii.

 

Więcej zdjęć w Galerii

SŁOWO BOŻE