Zaloguj

 Za Ojczyznę

  

 W pierwszą niedzielę maja w kościele Matki Bożej Ostrobramskiej i św. Barbary w Mansfield została odprawiona Msza św. w intencji naszej Ojczyzny i wszystkich Rodaków, żyjących w kraju i poza jego granicami. Ks. Kazimierz Bidziński, proboszcz tutejszej Parafii wspomniał ważne rocznice jakie Polacy przeżywają w pierwszych dniach maja.

  • 356 rocznica ślubów Króla Jana Kazimierza w 1656 roku w Katedrze Lwowskiej oddając nasz kraj pod opiekę Matki Bożej i obierając Ją Królową Polski.

  • 221 rocznica Konstytucji 3 Maja przyjętej z Preambułą, w której król Stanisław August wzywa imienia Boga, w Trójcy Świętej Jedynego.

  • 8 rocznica przyjęcia Polski do Wspólnoty Europejskiej i Dzień Flagi Narodowej

  • 1 rocznica beatyfikacji Papieża Jana Pawła II, naszego Wielkiego Rodaka

Kaznodzieja pytał: czy o taką wolność, jaką dziś widzimy walczyli i oddawali życie Polacy?

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie przyznała bowiem koncesji na cyfrowym multipleksie Telewizji Trwam, by mogła głosić zasady Ewangelii, ukazywać prawdę i dobro, transmitować Papieskie pielgrzymki i kształtować sumienia Rodaków. W Bydgoszczy natomiast w tych dniach prezydent nakazał usunąć wystawę nt. „Wybierz życie”, choć wcześniej organizatorzy otrzymali od władz miasta pozwolenie na jej ustawienie. Czy katolicy w Polsce mają te same prawa co inni obywatele?

 

 

Dawniej królowie i rządzący uczyli naród tego co dobre i szlachetne w oparciu o zasady religijne, a dziś naród broni się przed rządzacymi! Kaznodzieja przytoczył także refren piosenki Jana Pietrzaka ‘Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż’.

 

Przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Kombatantów wnieśli uroczyście Sztandar, który umieszczono przed ołtarzem podczas Liturgii. Po błogosławieństwie na zakończenie Mszy św. odśpiewano pieśń: „Boże coś Polskę”.

 

SŁOWO BOŻE