Zaloguj

IPAK w Leicester

 

 

W sobotę 02 czerwca 2012 roku delegacja z naszej Parafii uczestniczyła w Leicester w dorocznej Konferencji Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej /IPAK/ z siedzibą w Londynie. Zaproszonym gościem i prelegentem był Biskup Piotr Jarecki, pomocniczy biskup Archidiecezji Warszawskiej.

 

W referacie na temat: „Kościół naśladujący Chrystusa głosi Europie posłanie Ewangelii” Biskup Piotr przedstawił zagrożenia i zadania dla wspólnoty Kościoła w dzisiejszej Europie. Kryzys religijności polega na zachowaniu człowieka, który usunął Boga ze swego życia. „Bóg mi niepotrzebny. Mam wykształcenie, pracę, dobre wynagrodzenie i po co mi Pan Bóg” – mówi dzisiejszy człowiek. Kontynuując prelegent podkreślił, że stworzenie braterskich relacji między ludźmi nie jest możliwe o ludzkich siłach. Potrzeba otwarcia na Trójcę Świętą, która jest wzorem relacji międzyosobowych. Żyjemy w coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości posiadając coraz szybsze środki porozumiewania się i przemieszczania, a mimo to ludzie nie potrafią dziś tworzyć więzi i relacji, ani między sobą, ani z Bogiem. Kończąc bp Piotr zaakcentował, że tylko żywe świadectwo chrześcijańskiego życia ludzi wierzących może przemienić społeczeństwo. Grupy charyzmatyczne i powstające wspólnoty ludzi młodych w wielu miejscach Europy, także w Polsce, są nadzieją dla Kościoła i naszego kontynentu.

 

SŁOWO BOŻE