Zaloguj
Chrzest dorosłej


Podczas Wigilii Wielkanocnej 19 kwietnia 2014 roku poprzez Sakrament Chrztu, Bierzmowanie i Pierwszą Komunię została przyjęta nasza parafianka Sita Brzozowska.

 

Sita po rocznym przygotowaniu w Polskiej Parafii w Mansfield i po spotkaniach ‘Journey of Faith’ w angielskiej Parafii katolickiej St. Philip’s oraz rozmowie z Biskupem Malcolm McMahon, Biskupem Katolickiej Diecezji Nottingham, który został przez Papieża Franciszka mianowany Arcybiskupem Liverpool,

otrzymała zgodę na przyjęcie Sakramentów Inicjacji Chrześcijańskiej.

Podczas Liturgii Wielkiej Soboty, nasza parafianka przyjęła, zatem sakramenty wprowadzające w życie Boże i we wspólnotę Kościoła Rzymsko – Katolickiego. Sakramentów Chrztu, Bierzmowania i Pierwszej Komunii udzielił ks. Kazimierz Bidziński, proboszcz tutejszej Parafii w obecności ks. Prałata Janusza Tworka z Polskiej Misji Katolickiej w Londynie i ks. licencjata Stanisława Staśko z Krakowa oraz licznie zgromadzonych wiernych.

Na zakończenie bogatej Liturgii Wielkiej Soboty ks. Proboszcz nowo ochrzczonej parafiance złożył życzenia, a wierni oklaskami wyrazili radość podjętej przez Sitę decyzji przyjęcia wiary katolickiej. Gratulujemy i wspieramy Sitę naszymi modlitwami! Niech Pan Bóg obficie jej błogosławi teraz i w przyszłości!