Zaloguj


Artykuły


Statute of the Polish Catholic Mission
in England & Wales,
Registered Charity No. 1119423

 

Powiększony plik: STATUTE OF LPCM

 

 

Powiększony plik: STATUTE OF LPCM


WORKSOP - HISTORIA KATOLICKOŚCI - POKRÓTCE


Historia Angielskiej Wspólnoty Katolickiej w Worksop początkami swymi sięga roku 1702. Wtedy właśnie katolicy z Worksop i okolic zaczęli spotykać się na nabożeństwach w kaplicy Szlacheckiego Dwory Worksop /Worksop Manor/, położonego na południowym wschodzie miasta. Rok wcześniej dwór odziedziczył Thomas Howard katolik i bratanek księcia Norfolk.

 

W roku 1840 wspólnota katolicka musiała przenieść się z tej kaplicy do wybudowanego w 1780 roku kościoła pod wezwaniem St Mary’s położonego przy Sandhill Dyke. Dwór Rodziny Howard zakupił bowiem anglikański książę Newcastle z pobliskiego Clumber Park. Niemal do końca XX wieku Parafia St Mary’s była jedyną katolicką parafią w Worksop.

 

W roku 1971 w północnej części miasta wybudowano nowy kościół pod wezwaniem St Joseph the Worker i erygowano katolicką Parafię. W 2007 roku Parafia ta i Parafia St Mary’s zostały oficjalnie złączone i noszą dziś podwójną nazwę St Mary’s i St Joseph the Worker w Worksop. Parafia ta należy do katolickiej Diecezji Hallam z siedzibą Biskupa w Sheffield. Proboszczem tej angielskiej Parafii  katolickiej w Worksop jest Fr. Peter Kirkham, który pełni jednocześnie funkcję Dziekana.

 

Od 2004 roku, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej do Worksop i do wielu miejsc w całej Wielkiej Brytanii zaczęło przybywać coraz więcej Polaków. Wychodząc naprzeciw kilkutysięcznej społeczności Rodaków mieszkających w Worksop ksiądz Szczepan Bober, proboszcz Polskiej Parafii w Mansfield zaczął dojeżdżać 15 mil do kościoła St Joseph the Worker, by odprawiać Mszę świętą w języku polskim i otoczyć opieką duszpasterską przybywających coraz liczniej Polaków. Początkowo Msza św. w języku polskim odprawiana była raz w miesiącu, a wkrótce na prośbę tutejszych Polaków, Msza święta w Worksop była i do dziś jest odprawiana po polsku każdej niedzieli o godzinie 16:00. Pół godziny przed Mszą jest okazja, by przyjąć Sakrament Pokuty.

 

Od 1 września 2011 roku, kiedy ksiądz Szczepan Bober SAC przeszedł na zasłużoną emeryturę, duszpasterską troskę  nad Rodakami w rejonie Worksop i Retford objął ks. Kazimierz Bidziński. Dzięki otwartości i życzliwości Fr. Peter Kirkham i angielskich katolików, od których wynajmujemy każdej niedzieli ich świątynię, możemy świętować Dzień Pański i chwalić Boga w naszym języku ojczystym. Polscy katolicy z Worksop i okolic wraz z Rodakami w Mansfield i Chesterfield tworzą jedną personalną Polską Parafię należącą do Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii z siedzibą Rektoratu w Londynie.

 

Więcej o historii Worksop na stronie worksop.blox.pl

  


Księża Proboszczowie

Polskiej Parafii w Mansfield i okolicy

  

ks. Andrzej Żyłka SJ         

ks. prałat Juliusz Kaczorowski

ks. Zdzisław Guzewicz   

ks. Mieczysław Bossowski

vacat przez kilka miesięcy

ks. Jan Szponar

ks. Edward Grudziński

ks. Krzysztof Toporowski

ks. Stefan Orzeł

ks. Marek Damski

ks. Szczepan Bober SAC

ks. kanonik Kazimierz Bidziński

1947-1948

1948-1962

1962-1966

1966-1967

     -----

1968-1971

1971-1975

1975-1979

1980-1984

1984-1986

1986-2011

2011-

 

Parafianie, którzy posiadają jakieś materiały czy zdjęcia księży Proboszczów pracujących wcześniej w naszej Parafii proszeni są o kontakt z ks. Kazimierzem lub członkami Rady Administracyjnej lub Duszpasterskiej. Dziękujemy!

 

MANSFIELD - HISTORIA - POKRÓTCE

 

Strona ta oczekuje na obszerne opracowanie. Zachęcamy i zapraszamy, tych którzy znają początki polskiej społeczności w Mansfield i okolicy.

 

Polacy - Katolicy przybyli tutaj po II wojnie światowej, w czasach komunistycznych i w latach Solidarności, urodzeni w UK, a od 2004 roku unijne pokolenie Polaków gromadzi się i modli na Mszy św. niedzielnej i w dni powszednie w polskim kościele przy Windmill Lane, Mansfield NG18 2AL. Wybudowany wielkim wysiłkiem Polaków i Polek kościół pw. Matki Bożej Ostrobramskiej i św. Barbary uroczyście poświęcił 3 grudnia 1978 roku J.E. Ks Bp Władysław Rubin.

 

Ks. Szczepan Bober SAC wieloletni duszpasterz Polaków tego rejonu w roku 2011 obchodził Złoty Jubileusz kapłaństwa i Srebrny Jubileusz duszpasterskiej posługi w Mansfield. Po przejściu na zasłużoną emeryturę 1 września 2011 roku - z woli ks. Prałata Stefana Wylężka, Rektora Polskiej Misji Katolickiej Anglii i Walii – ks. Szczepan przekazał ten trud, a zarazem piękną posługę wśród Rodaków  ks. Kazimierzowi Bidzińskiemu, kapłanowi Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

 

Polska Wspólnota w Mansfield znajduje się na terenie Rzymsko Katolickiej Angielskiej Diecezji Nottingham, której Pasterzem jest Biskup Malcolm McMahon OP z siedzibą w Nottingham.

 

 

KRÓTKA HISTORIA POLSKIEJ PARAFII W MANSFIELD

 

Polska Parafia w Mansfield ma swoje początki w Hostelach Górniczych w Forest Town i Hardwick. 16 lutego 1947 r. pierwszą Mszę św. dla Polaków odprawił w Hostelu Forest Town ks. Andrzej Żyłka. W Hardwick posługę duszpasterską sprawował ks. Julian Kaczorowski. mieszkający w Chesterfield. Wkrótce ks. Andrzej Żyłka wyjechał na misje do Zambii i na prośbę Rodaków z Forest Town ks. Kaczorowski zgodził się dojeżdżać z Chesterfield.

 

Od maja 1949 zaczęto odprawiać Msze św. dla Polaków w angielskim kościele katolickim Saint Philip Neri, 3 Chesterfield Road, South Mansfield NG19 7AB. W roku 1954 założono Polskie Stowarzyszenie Katolickie.

 

Po wyjeździe ks. Kaczorowskiego do Loughborough w kwietniu 1962 do Mansfield przybywa ks. Zdzisław Guzewicz. W tym samym roku postanowiono zbudowanie Polskiego Ośrodka. W kwietniu 1963 nabyto teren pod budowę razem z domkiem, który stał się mieszkaniem dla księdza, a w październiku 1965 nastąpiło uroczyste otwarcie Polskiego Klubu Katolickiego.

 

W lipcu 1966 wyjeżdża ks. Guzewicz i Parafię obejmuje na krótko ks. Mieczysław Bossowski. Po jego wyjeździe na leczenie, przez kilka miesięcy Parafia jest bez swojego proboszcza. Z posługą duszpasterską dojeżdżają księża z Nottingham. W sierpniu 1968 Parafię obejmuje ks. Jan Szponar. W roku 1971 na miejsce ks. Szponara przybywa ks. Edward Grudziński. Po jego przeniesieniu do Bedford w roku 1975 Polską Parafię w Mansfield obejmuje ks. Krzysztof Toporowski. W czasie jego urzędowania postanowiono wybudować własny kościół. I tak w niecałe półtora roku wybudowano świątynię, którą 3 grudnia 1978 poświęcił bp Władysław Rubin.

 

Po objęciu przez ks. K. Toporowskiego Parafii w Bolton, w roku 1979 do Mansfield przybywa ks. Stefan Orzeł. Posługuje on wśród Rodaków do 1984 roku. Po nim placówkę w Mansfield obejmuje ks. Marek Damski. Po jego wyjeździe jesienią 1986 roku opieka duszpasterska nad Polakami w Mansfield zostaje powierzona ks. Szczepanowi Bober SAC. Na terenie Parafii swą działalność prowadziła Polska Szkoła Sobotnia, Zespół Taneczny "Wrzosy", Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej /KSMP/, Chór Parafialny, Koło Pań i Koło Żywego Różańca. Po 1 maja 2004 roku, kiedy Polska została włączona do Unii Europejskiej i przybywało coraz więcej dzieci z Polski, w roku 2006 ponownie zorganizowano Polską Szkołę Sobotnią w Mansfield. W maju 2011 roku, w obecności Arcybiskupa Henryka Hosera z Warszawy, ks. Bober uroczyście obchodził potrójny Jubileusz: 75. lecie swych Urodzin, 50. lecie Kapłaństwa i 25. lecie duszpasterzowania pośród Polaków w rejonie Mansfield.

 

Z dniem 1 września 2011 roku Dekretem ks. prałata Stefana Wylężka, Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, długoletni i zasłużony duszpasterz ks. Szczepan Bober przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Polsce. Troska duszpasterska nad Rodakami w Mansfield, Chesterfield i Worksop została powierzona ks. Kazimierzowi Bidzińskiemu, kapłanowi Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

 

 

CHESTERFIELD - HISTORIA - POKRÓTCE

 

Strona ta oczekuje na dalsze opracowanie. Zachęcamy i zapraszamy, tych którzy znają początki tej polskiej społeczności.

 

Obecnie Polacy - Katolicy i urodzeni w UK gromadzą się na Niedzielnej Eucharystii każdej niedzieli o godz. 9:30, w Kaplicy St Joseph’s Convent, Newbold Road, Chesterfield S41 7PL, by chwalić Boga w języku ojczystym. Pół godziny przed Mszą św. istnieje możliwość skorzystania ze Spowiedzi w języku polskim. Convent Sióstr Zakonnych, które życzliwie udostępniają nam kaplicę, znajduje się na terenie angielskiej Parafi katolickiej The Annunciation przy 2 Spencer Street, Chesterfield S40 4SD. Parafia ta należy do Katolickiej Diecezji Hallam, której Biskup John Rawsthorne rezyduje w Sheffield.

 

Przez wiele lat duszpasterski trud podejmował ks. Szczepan Bober SAC, który z dniem 1 września 2011 roku przeszedł na emeryturę, a jego dzieło - z woli ks. prałata Wylężka, Rektora Polskiej Misji Katolickiej Anglii i Walii w Londynie – kontynuuje ks. Kazimierz Bidziński dojeżdżając do tej placówki z Mansfield.

 

Po kilkutygodniowych rozmowach Dekretem ks. Prałata Stefana Wylężka, Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, z dniem 25 października 2012 roku, ośrodek duszpasterski w Chesterfield został włączony do Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Sheffield.

 

SŁOWO BOŻE